RODO


Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

Państwa dane osobowe pozyskane za pośrednictwem sklepu internetowego Dermo Pharma (www.sklep.dermopharma.pl) są administrowane przez Iwona Michalak Estetica Group w celu realizacji zamówień, przesyłania informacji i powiadamiania o zmianach w regulaminie. Administrator może również przetwarzać dane w jego usprawiedliwionych celach, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług oraz badanie satysfakcji Klienta.

 

Odbiorcami Państwa danych są dostawcy usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych gromadzących dane, niezbędne do komunikacji podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji Państwa zamówień.

Administrator dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej i by były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń. Nie przetwarzamy i nie powierzamy do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską, a w przypadku, gdy byłoby to niezbędne zapewnimy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, które zapewniają adekwatność ochrony do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.

 

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak Administrator będzie prowadzić działalność gospodarczą, jednakże w każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z komunikacji marketingowej.

 

Respektujemy przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Administratora, w tym działalności gospodarczej, marketingu bezpośredniego jego produktów i usług.

 

Realizujemy wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dermopharma.pl

 

Wobec przetwarzania danych przez Iwona Michalak Estetica Group, osobie, której dane dotyczą Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a z chwilą jego powołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nowe, zgodne z wymogami RODO, dokumenty dotyczące m.in. Ochrony danych osobowych, znajdą Państwo na stronie www.sklep.dermopharma.pl oraz pod poniższymi linkami:

 

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

 

Klauzule informacyjne dotyczące zamawiania:

  • Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których administratorem jest Estetica Group z siedzibą w Warszawie . Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Poinformowano mnie o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia , a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Estetica Group a także od podmiotów przetwarzających, które w imieniu administratora będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie urządzeń telekomunikacyjnych dla celów promocyjnych przez administratora a także przez podmioty przetwarzające, które w imieniu Estetica Group będą przetwarzać dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zespół Estetica Group