Kontakt

Siedziba i adres koresponendencyjny:

ESTETICA GROUP
ul. Techniczna 2/bud.B
05-500 Piaseczno

Park Magazynowy "Metropol"

info@dermopharma.pl
+48 22 845 62 48
+48 22 841 62 11

 

Adres do obsługi reklamacji:

ESTETICA GROUP
ul. Techniczna 2/bud.B
05-500 Piaseczno


sklep@dermopharma.pl
 

 


Dane rejestrowe firmy: Estetica Group Iwona Michalak, ul. Techniczna 2 bud. B, REGON: 012862070, NIP: 521-119-78-06; Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki  

SANTANDER BANK POLSKA SA O/W-wa: 83 1910 1048 2215 9929 6144 0002